021-475 54 00

ActionBook- en bokningstjänst

ActionBooK loggaActionBook är en bokningstjänst från ActionWave Development AB för att boka valfria resurser. Det kan vara t.ex. rum i en lokal eller prylar att hyra ut för viss tid. ActionBook är en hyrtjänst med viss årshyra beroende på antal objekt och antal bokare. I tjänsten ingår en information för administratör , drift, licenser och viss support.

ActionBook fokuserar på enkelhet i användningen. Det liknar många andra bokningssystem på Internet med avseende på användningen.

En kund har ett konto med en administratör och det kan knytas ett valfritt antal ”bokare” till kontot. Kontot kan ha flera lokaler/platser med valfritt antal ”objekt” för bokning. Objekten/resurserna kan vara av olika typ. Typiska objekt för lokal är rum , vilka kan ha beskrivande attribut som storlek, sittplatser, whiteboard, projektor, etc.

Bokning görs online av bokare som anger objekt tid och beskrivning. Ett antal deltagare kan också anges varvid Epost skickas ut som ”kallelse” och mötesinformation. Bokare får alltid Epost som kvittens på bokning. Bokare kan ta bort sin egen bokning.

Bokningar visas i en kalender. Här visas ett exempel hur det kan se ut ( engelsk version).

ActionBook bokningkalender

Bokningar kan också visas i en lista och speciellt för enkel hantering för administrationen.

All hantering styrs av behörigheter , Administration och Bokare.

Ett utdrag ur bokningslista för aktuell dag kan visas på separat skärm med periodisk uppdatering för placering i lobby, reception e.dyl.

Bokningslisa exempel

Systemet är mobilanpassat och bokningar kan göras lika lätt på telefonen som datorn.

Systemet har on-line hjälpfunktion.

En typisk bokningsskärm kan se ut så här (engelsk).

Bokningsdialog exempel

Det finns möjligheter för speciella tillägg och många anpassningar görs med ändring av parametervärden i huvudkontot av administratör.

Kontakta oss för mer info....

Samlad erfarenhet

Actionwave har arbetat med Joomla länge, i alla versionerna. Vi har sammanlagt ca 26 års erfarenhet inom företaget.

Kontakta oss

ActionWave Development AB

Säljhuset

Kopparbergsvägen 45
722 19 Västerås, Sverige
T: 021-475 54 00

Företagsinfo

Följ oss

FacebookTwitterLinkedin

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

Medlem i

logo vsp

Partner:

web-partner-logo jpg 122