021-475 54 00

Tillgänglig webb enligt WCAG 2.0

Vad är tillgänglig web?


Web Content Accessibility Guidelines

Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbplatsen mer tillgänglig för funktionsnedsatta besökare. Genom att följa dessa rekommendationer görs innehållet tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. Genom att följa dessa riktlinjer kommer webbinnehållet för det mesta även att bli mer användbart för alla användare.


Principer

Det finns 4 principer:

 • Möjlig att uppfatta – Det ska gå att läsa, lyssna och känna vad som står på webbplatsen.
 • Hanterbart – Det ska gå att enkelt navigera på webbplatsen.
 • Begripligt – Innehåll och navigering ska vara begriplig.
 • Robust – Innehållet måste vara så tekniskt välgjort att det håller för de hjälpmedel behövs.


Riktlinjer

Under principerna finns riktlinjer. De 12 riktlinjerna representerar de grundläggande målen som utvecklare ska jobba mot för att göra innehåll mer tillgängligt för användare med olika funktionsnedsättningar. Riktlinjerna är inte mätbara, men tillhandahåller det ramverk och övergripande stöd som behövs för att utvecklarna ska förstå framgångskriterierna och bättre implementera teknikerna.


Framgångskriterier

Till varje riktlinje finns mätbara framgångskriterier.
För att tillgodose behoven hos olika grupper och i olika situationer så finns det tre nivåer att förhålla sig till.

 • A – Lägsta nivån
 • AA – Den vanligaste nivån
 • AAA – Högsta nivån

Tillräckliga och rekommenderade tekniker

För varje riktlinje och framgångskriterium i själva WCAG-dokumentet har arbetsgruppen även dokumenterat ett brett spektrum av tekniker. Teknikerna är informativa och indelade i två kategorier:
Tillräckliga – Minimum för att uppfylla framgångskriterierna.
Rekommenderas – Dessa går lite längre och ger utvecklarna mer utrymme.


Principer (fördjupning)

Möjlig att uppfatta

Det ska gå att läsa, lyssna och känna vad som står på webbplatsen.

Hm… Lyssna? Känna?

Det handla här om hjälpmedel så som screenreaders, konverteringsverktyg till punktskrift m.m. Men det handla även om att innehållet ska vara läsbart för personer med nedsatt synförmåga. Grå text på grå bakgrund som är så vanligt numera är INTE bra!

Hanterbar

Det ska gå att navigera på webbplatsen.
För att hjälpmedlen ovan ska fungera måste navigeringen vara korrekt gjord. Dessa hjälpmedel läser inte det vi ser visuellt, utan koden som ligger bakom. Är den fel så hittar inte hjälpmedlen vägen genom webbplatsen.

Begriplig

Innehåll och navigering ska vara begriplig.
Här syftar vi på själva texten. Det som skrivs måste vara skrivet så att det går att ta till sig även om du har lässvårigheter eller andra störningar i att uppfatta text och bild.

Robust

Innehållet måste vara så välgjort att det håller för de hjälpmedel behövs
Vad är det här?
Även detta har med ”Möjlig att uppfatta” att göra. Det handlar om kvalitén på koden och andra bakomliggande tekniker på webbplatsen.


Riktlinjer (fördjupning)

 • Textalternativ - Tillhandahålla textalternativ för allt innehåll som inte är text så att det kan ändras till andra former som människor behöver, såsom stor stil, blindskrift, tal, symboler eller enklare språk.
 • Tidsbaserade medier - Tillhandahålla alternativ för tidsbaserade medier.
 • Anpassningsbart - Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (till exempel enkel layout) utan att förlora information eller struktur.
 • Urskiljbart - Gör det enklare för användare att se och höra innehåll inklusive separera förgrund från bakgrund.
 • Navigera med tangentbord - Gör alla funktioner som finns tillgängliga från ett tangentbord.
 • Tillräckligt med tid - Ge användarna tillräckligt med tid att läsa och använda innehåll.
 • Anfall / Kramper - Inte utforma innehållet på ett sätt som är känt för att orsaka kramper/anfall. (T.ex. blinkningar som kan ge epilepsianfall)
 • Navigeringsbar - Skapa sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och veta var de befinner sig.
 • Läsbar - Gör textinnehållet läsbart och förståeligt.
 • Förutsägbart - Gör webbsidor som visas och fungerar på ett förutsägbara sätt.
 • Inmatningsstöd - Hjälpa användarna att undvika och rätta till misstag.
 • Kompatibelt - Maximera kompatibilitet med nuvarande och framtida användarprogram , inklusive tekniska hjälpmedel.

 

Referenser på jobb som vi har gjort och som haft en kravspec som inkluderat WCAG 2.0 AA:

Dalarnas museum
Fagersta- och Norbergs kommun samt deras skol- och förskolewebbplatser och kommunala bolag. Totalt ett 20 tal webbplatser. (De är nu p.g.a. politiska beslut omgjorda i annat CMS-system.)

 

 

Kontakta oss

ActionWave Development AB

Säljhuset

Kopparbergsvägen 45
722 19 Västerås, Sverige
T: 021-475 54 00

Företagsinfo

Följ oss

FacebookTwitterLinkedin

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

Medlem i

logo vsp

Partner:

web-partner-logo jpg 122